Usai acara pembukaan program Halaqoh Tahfidzul Qur’an (HTQ) Sabtu (23/4) para dewan guru mendapatkan pembekalan dari kepala sekolah mengenai kosa kata yang ada pada buku sijilil yaum dan teknis setoran hapalan.

“Dalam sijilil yaum ada kosakata yang perlu di pahami sebagai praktek teknis setoran hafalan ketika morojaah”, ujar Ridwan Wicaksono, S.Pdi kepala sekolah HTQ Roudhotul Jannah.

Pembekalan yang dipaparkan kepala sekolah tersebut untuk menambah kelancaran dan dapat diterapkan nantinya.
“Alhamdulillah kami mendapatkan pembekalan untuk mempermudah pemahaman kosakata yang ada pada sijilil yaum dan teknis setoran ketika morojaah”, ujar Catur Dini salah satu dewan guru di HTQ Roudhotul Jannah.

Tak ketinggalan juga dibacakan tata tertib yang akan diberlakukan kepada siswa HTQ Roudhotul Jannah selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *